Terminals & Pipelines Hero image
OPLOSSINGEN

TANKOPSLAG & PIJPLEIDINGEN

De techniek van BakerCorp vermindert de reinigingsduur van de slobtank met 66%

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Terminal and Pipeline - Slider image
Tankopslag & Pijpleidingen

Bespaar tijd en kosten bij werkzaamheden aan pijpleidingen.

De tanks van Baker maken snelle, flexibele en goedkopere processen mogelijk voor het onderhoud en reinigen van olie- en gasopslag en pijpleidingen.

Picture- case study slugcatcher - Slider
Praktijkvoorbeeld - Reiniging Slugcatcher

Een gasterminal moest de Slugcatcher reinigen maar had geen inzicht in het type en de hoeveelheid vervuiling. Het verzoek was om het afvalwater te behandelen en te recyclen, zodat ze het niet hoefden af te voeren.

Door het bij de reiniging gebruikte water terug te pompen naar de spuit unit, konden ze een gesloten lus creëren en daarmee extra waterverbruik voorkomen.

Pipeline pigging - slider image
Onderhoud Pijpleidingen - Praktijkvoorbeeld

De oudste en grootste pijpleiding van Europa werd verondersteld leeg te zijn gedurende onderhoudswerkzaamheden. Maar er werd ruwe olie in ontdekt, waardoor een snelle respons van Baker nodig was om het risico van vertraging in het project of zelfs van olievervuiling op het terrein van de raffinaderij te verkleinen.

Snelle opzet, levering en installatie van 11 stalen tanks van 70.000 liter, aangesloten met meer dan 100 hoogwaardige flexibele slangen en manifolds. Het daaropvolgende wegpompen van de olie elimineerde het risico van vervuiling en de pijpleiding kon weer klaargemaakt worden voor toekomstig gebruik.

Oil terminal cleaning - slider image
Reiniging Olieterminal - Praktijkvoorbeeld

Een permanente tank voor de opslag van ruwe olie moet gereinigd worden van "slob" -  een mengsel van modder en brandstof. Helaas beschikte de klant niet over een oplossing om het slob van het reinigingswater te scheiden -  wat potentieel hoge verwijderingskosten kon veroorzaken. Bovendien kostte het reinigen van het slob veel tijd.

Het installeren van een tank met verwarming voor het verhitten van de afvalstroom en een separatietank, beiden voorzien van bijbehorende opvangbakken. Het water in de spiraaltank werd verhit en daarna naar de permanente tank gevoerd om het slob te verdunnen. De resulterende vloeistof werd vervolgens naar de Separatie Tank geleid waar het water en de olie gescheiden konden worden van het slob.

OPLOSSINGEN

TANKOPSLAG & PIJPLEIDINGEN

Gepland onderhoud
 • Onderhoud van de katalytische kraker
 • Reiniging van de alkalische eenheid
 • Onderhoud van de hydrokraker
 • Reiniging van de isomerisatie-eenheid
 • Reiniging van bundels van warmtewisselaars 
 • Onderhoud van de eigen afvalwaterzuiveringsinstallaties
 • Tijdelijke opslag van afvalwater
 • Onderhoud en reiniging van ruwe olie- en slobtanks
 • Reiniging van koeltorens
 • Chemische reiniging van procesapparatuur
Vloeistofopslag korte of lange termijn
 • Koelolie en benzine
 • Organische en anorganische chemicaliën, zoals natriumhydroxide en zwavelchloride, gedemineraliseerd water, fosfaatwater, DEA, MEA
 • Tankopslag voor de korte of lange termijn voor overbelaste waterzuiveringsinstallaties, putten en vijvers, alsmede opslag voor gebruikte basen en zuren
Calamiteitenservice
 • Door vervuiling geblokkeerde hydrokraker
 • Opslaan van producten die afwijken van de specificaties
 • Lekkage van pijpleidingen en permanente tanks
Pipes background texture

BINNENKORT TANKOPSLAG NODIG OF PIJPLEIDING ONDERHOUD?

Neem contact met ons op voor advies.