Nieuws

Filtratie "Open Top" Tank

FOA - Teaser image TEMP ANIMATION

 

Met ons assortiment van filtratieproducten kunnen we oplossingen leveren voor een breed scala aan industriële toepassingen. De Filtratie "Open Top" tank kan gebruikt worden bij uitdagingen die bezinken, opdrijven, filtratie en beluchting vereisen.

Picture- case study slugcatcher - Slider
Praktijkvoorbeel - Slugcatcher Reiniging


Een gasterminal moest de Slugcatcher reinigen maar had geen inzicht in het type en de hoeveelheid vervuiling. Het verzoek was om het afvalwater te behandelen en te recyclen, zodat ze het niet hoefden af te voeren.
 

 

De Filtration "Open Top" Tank heeft een aantal unieke eigenschappen: 

Deze tank combineert een platform met een open bovenkant waardoor er een duidelijk zicht is op de vloeistofstroom. Een bijkomend voordeel is de mogelijkheid om permeabele of niet-permeabele schermen toe te voegen. Gecombineerd met een scala aan toebehoren, zijn talloze configuraties mogelijk voor verschillende soorten behandelingsoplossingen.

Settlement of Solids in waste streams

Bezinking van vaste stoffen in afvalstromen

Zo kan de Filtratie “Open Top” Tank gebruikt worden als bypass van een (pre-)bezinkbassin bij een afvalwaterzuiveringsinstallatie. Voor deze toepassing is de tank uitgerust met een niet-permeabel schot als “overrun”. Omdat de afvalstroom de tank binnenkomt via een “flow breaker”, verdeelt de stroom zich gelijkmatig, waardoor zowel de snelheid als de turbulentie worden verminderd en de meeste vaste stoffen voor het schot bezinken. Deze bezinking kan eenvoudig worden verwijderd met behulp van de afvoer onderaan de tank.

 

Separation of floating pollutants

Scheiding van drijvende stoffen

Een andere mogelijke toepassing is het scheiden van drijvende verontreinigingen uit een afvalstroom. Wanneer apparatuur wordt gereinigd in een raffinaderij of petrochemische fabriek, bevat de afvalstroom vaak een mengsel van water en olie. In deze configuratie is de tank uitgerust met een niet-doorlatend schot als “overrun”. Opnieuw komt de afvalstroom de tank binnen via een “flow breaker”. De meeste olie zal naar boven drijven en het schot niet passeren. De drijvende olie kan gemakkelijk worden verwijderd met behulp van een olie skimmer die is aangesloten op de middelste afvoer van de tank.

 

Removal of suspended solids

Verwijdering van zwevende deeltjes

Dit voorbeeld betreft de voorfiltratie van een afvalstroom bij een schoonmaakklus, voordat deze wordt behandeld in een zuiveringsinstallatie. In dit voorbeeld is de tank uitgerust met een doorlatend schot dat fungeert als filter van zwevende stoffen. Afhankelijk van de samenstelling van het afval kunnen verschillende soorten doorlatende schotten worden gekozen.

 

Removal of suspended solids

Levering van zuurstof

Indien een oxische zone binnen een biologische afvalwaterbehandeling onderhoud nodig heeft, kan de Filtratie "Open Top" Tank worden uitgerust met plaat beluchters. Bij deze toepassingen dragen de fijne luchtbelletjes zuurstof efficiënt over naar de biomassa. Deze configuratie kan ook worden gebruikt bij  flotatie en oxidatie van vervuiling.

 

 

De Filtratie "Open Top" Tank kan uw afvalstromen optimaliseren en de afvalkosten verlagen.

 


Wilt u meer weten over de Filtratie "Open Top" Tank en hoe deze uw afvalstromen kan optimaliseren? Bel voor een afspraak met een van onze experts +31 (0)168 331 610

 

Meer Oplossingen