Terminals & Pipelines Hero image
PRAKTIJKVOORBEELD

ONDERHOUD PIJPLEIDINGEN

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Case-study - Terminals-&-Pipelines - Pipeline-maintenance
Onmiddellijke en grootschalige tankopslag nodig bij "verrassingen" in een pijpleiding

De uitdaging: De oudste en grootste pijpleiding van Europa werd verondersteld leeg te zijn gedurende onderhoudswerkzaamheden. Maar er werd ruwe olie in ontdekt, waardoor een snelle respons van Baker nodig was om het risico van vertraging in het project of zelfs van olievervuiling op het terrein van de raffinaderij te verkleinen.

De oplossing van Baker: Snelle opzet, levering en installatie van 11 stalen tanks van 70.000 liter, aangesloten met meer dan 100 hoogwaardige flexibele slangen en manifolds.

De klantvoordelen: Het daaropvolgende wegpompen van de olie elimineerde het risico van vervuiling en de pijpleiding kon weer klaargemaakt worden voor toekomstig gebruik.

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

REINIGING OLIETERMINAL

Een permanente tank voor de opslag van ruwe olie moet gereinigd worden van "slob" -  een mengsel van modder en brandstof. Helaas beschikte de klant niet over een oplossing om het slob van het reinigingswater te scheiden.

Pipes background texture

HEEFT U DEZELFDE UITDAGING?

Neem contact met ons op voor advies.