Terminals & pipelines hero.png
PRAKTIJKVOORBEELD

Pigging: Hergebruik van afvalwater voor spoelen van pijpleidingen

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Pipelines Pigging
Pigging: Hergebruik van afvalwater voor spoelen van pijpleidingen


Uitdaging:

Een leiding moest na jaren zonder onderhoud worden doorgespoeld. Om de kosten van de aanvoer van schoon water en het lozen van vuil water te minimaliseren, wilde de klant het water - om de pijpleiding schoon te spoelen - hergebruiken. Dit betekende dat zwevende koolwaterstoffen en bezinkende vaste stoffen moesten worden verwijderd voordat het werd gebruikt om de pijpleiding door te spoelen.

Nadat de leiding was doorgespoeld, moest het water voldoen aan vastgestelde parameters voor lozing op de AWZI op het terrein. De AWZI kon niet meer dan 2 ppm koolwaterstoffen verwerken.
 

Oplossing:  
United Rentals ontwierp een oplossing om het afvalwater efficiënt te filteren voor hergebruik, bestaande uit:

Na het doorspoelen van de leiding was het water klaar om te lozen op de AWZI:

  • Dezelfde 4” diesel gedreven pomp werd gebruikt om het afvalwater naar de plaatselijke AWZI te leiden.
  • Een high flow 8-Zakkenfilter Systeem uitgerust met olie-absorptiezakken, filterde het koolwaterstofniveau tot onder de 2 ppm.


Klantvoordeel: 
Dankzij de geïntegreerde behandelingsoplossing profiteerde onze klant van een eenvoudig maar semi-geautomatiseerd filtersysteem, waarbij:
 

  • Het waterverbruik werd geminimaliseerd door recycling en hergebruik van het grijze water.
  • Aanzienlijke tijd- en kostenbesparing werd gerealiseerd doordat er heel weinig afval van de site werd afgevoerd voor externe verwijdering.
Technical Plan - Pigging

 

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

OLIE/WATERSCHEIDER: BYPASS & BEHANDELING VAN VERVUILDE AFVALWATER

Tijdens onderhoud aan de olie/waterscheider van de klant, was een bypass nodig van het systeem om de productie te laten doorgaan. 

Pipes background texture

PIJPLEIDINGREINIGING NODIG?

Neem contact met ons op voor advies.