Terminals & pipelines hero.png
OPLOSSINGEN

Terminals & Pijpleidingen

Sneller, flexibeler en kosteneffectieve oplossingen voor reiniging en testen van pijpleidingen en terminals

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Terminals & Pipelines slider image.png
United Rentals kan tijd en kosten besparen bij onderhoud van pijpleidingen


Onze Baker Tanks maken snelle, flexibele en vaak goedkopere reiniging en reparatie van olie- en gasterminals en pijpleidingen mogelijk. De complete lijn Tanks, Pompen en Filtratieapparatuur is ontworpen met veiligheid en kwaliteit als topprioriteit. Met onze kennis en ervaring bieden wij verhuurapparatuur die u helpt bij uitdagende situaties.

Case Study - Pigging - slider.png
Praktijkvoorbeeld - Pigging: Hergebruik van afvalwater voor spoelen van pijpleidingen

Een leiding moest na jaren zonder onderhoud worden doorgespoeld. Om de kosten van de aanvoer van schoon water en het lozen van vuil water te minimaliseren, wilde de klant het water - om de pijpleiding schoon te spoelen - hergebruiken. 

 

Case Study - Oil & water separator - slider.png
Praktijkvoorbeeld - Olie/Waterscheider: Behandeling van vervuild afvalwater


Tijdens onderhoud aan de olie/waterscheider van de klant, was een bypass nodig van het systeem om de productie te laten doorgaan. Vervuiling als olie, benzeen en nafta wordt opgevangen en wordt normaal gesproken na regen of reiniging naar de olie/waterscheider geleid.

PRAKTIJKVOORBEELDEN TERMINALS & PIJPLEIDINGEN

Template - Promo Hero - UR style - submersibles.png

NIEUW: Dompelpompen

United Rentals introduceert een nieuwe lijn dompelpompen die verkrijgbaar zijn in drie verschillende uitvoeringen: schoon water-, afvalwater- en rioolwaterpompen.

Lees hier meer.

Terminals & Pipelines Visual

 

OPLOSSINGEN

TERMINALS & PIJPLEIDINGEN

Pijpleidingen
 • Behandelen van spoelwater
 • Verwijderen van grondwater
 • Verpompen van afvalwater
 • Behandelen van pigging water
 • Verpompen van vloeistoffen
Infrastructuur
 • Bypass van sprinklerinstallatie
 • Omleiden van riool
 • Behandelen van regenwater met olie
 • Leegmaken van retentie
Opslagtanks: Vloeistof
 • Behandelen van instromend water voor testen
 • Behandelen van reinigingswater
 • Behandelen van instromend water na testen
 • Verpompen van instroom
 • Opslag van chemicaliën
Opslagtanks: Gas
 • Behandelen van reinigingswater
 • Vloeistofopslag
 • Verwijderen van slib en koolwaterstof
Slugcatcher
 • Slugcatcher reiniging
Pipes background texture

BEZIG MET DE VOORBEREIDING VOOR ONDERHOUD BIJ TERMINALS & PIJPLEIDINGEN?

Neem contact met ons op voor advies.