Environmental Remediation - overview hero image
PRAKTIJKVOORBEELD

Primaire Voorzuivering: Extra voorbehandelingscapaciteit

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Clarifier additional capacity_image
Primaire Voorzuivering: Extra voorbehandelingscapaciteit

 


Uitdaging:
Bij een raffinaderij was groot onderhoud gepland. Door extra schoonmaakwerkzaamheden werd een veel hogere afvalwaterstroom verwacht. In plaats van dit extra afvalwater te lozen, vroeg de klant om ​​behandeling binnen de RWZI. Na onderzoek bleek een uitbreiding van de voorzuivering nodig.


Oplossing:
United Rentals ontwierp een oplossing om extra bezinkcapaciteit toe te voegen naast de bestaande voorzuivering.

  • Extra pompcapaciteit voor het inkomende afvalwater
  • Een combinatie van manifold, regelkleppen en flowmeters om de inkomende stroom gelijkmatig te verdelen over de bestaande installatie en de extra geleverde capaciteit
  • Meerdere parallelle "Open Top" filtratietanks uitgerust met flowbreaker, schotten en dippijp om de bezinkingscapaciteit uit te breiden

Klantvoordeel:
Dankzij onze oplossing, de uitbreiding van de voorzuivering, werd het extra afvalwater met succes gezuiverd door de RWZI op het terrein, zonder extra kosten voor tijdelijke opslag en externe verwerking.

Technical Plan - Primary clarifier

 

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

SECUNDAIRE VOORZUIVERING: GEMENGDE OPSLAG OVERTOLLIGE BIOMASSA

Bij een afvalwaterzuivering werd door de Voorzuivering meer slib geproduceerd dan verwerkt en ontwaterd kon worden.

Pipes background texture

MEER OPSLAGCAPACITEIT NODIG BIJ UW AFVALWATERZUIVERING?

Neem contact met ons op voor advies.