Terminals & pipelines hero.png
PRAKTIJKVOORBEELD

Olie/Waterscheider: Bypass & behandeling van vervuild afvalwater

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS 

Oil water separator
Olie/Waterscheider: Bypass & behandeling van vervuild afvalwater


Uitdaging:

Tijdens onderhoud aan de olie/waterscheider van de klant, was een bypass nodig van het systeem om de productie te laten doorgaan. 

Vervuiling als olie, benzeen en nafta wordt  opgevangen en wordt normaal gesproken na regen of reiniging naar de olie/waterscheider geleid. Omdat de opslag/ombouw is gemaakt van beton, komt ook vervuiling zoals steentjes, gruis en zand in het afvalwater.

Deze deeltjes moesten, samen met het regenwater en de olie, gescheiden worden van het afvalwater zodat er geen vervuild water zou worden geloosd op het oppervlaktewater en de behandeling van zware metalen (actieve koolstof) niet werd bemoeilijkt door onnodige vervuiling.
 

Oplossing:  
United Rentals ontwierp een oplossing om het vervuilde afval te behandelen, bestaand uit:

  • Separatie tanks werden geïnstalleerd om de aanvoer op te vangen die verschilde in samenstelling en capaciteit. In de tank bezinken grotere deeltjes dus de stroom kon continu en homogeen worden verwerkt.
  • In de separatietanks werd een olieskimmer geplaatst om de snelst drijvende olielaag af te schuimen.
  • Een Zakkenfilter systeem zakkenfiltersysteem dat wordt gebruikt als strainer om deeltjes tot 6 mm op te vangen om de Lamella Filter Tank te beschermen tegen verstopping.
  • Voor verdere filtratie van water, langzamere drijvende olie en vervuiling, werd een Lamella filter tank geïnstalleerd.
  • 6” ATEX Elektrische Centrifugaal Pompen zijn geïnstalleerd met automatische start/stop voor het verpompen van vloeistoffen door het filtersysteem
  • Voor verdere behandeling heeft een  4” Elektrische Excentrische Schroefpomp het slib verpompt voor ontwatering of afvoer..

Klantvoordeel: 

  • Geen productieverlies tijdens onderhoud, dankzij de geïntegreerde vloeistofoplossing met een bypass van het filtersysteem van de bestaande olie/waterscheider. 
  • Aanzienlijke kostenbesparingen als gevolg van beperkte stilstand.
  • (Verwerkings-)kostenbesparingen door de filtratieoplossing die olie, zand, stenen en gruis verwijderde zodat de behandelingsstap van zware metalen (AC) niet overbelast werd en er geen extra vervangingen nodig waren.
  • Veiligheid was topprioriteit omdat installatie van de behandelingsoplossing veilig en flexibel was binnen de ATEX-zones door de inzet van onze ATEX-pompen.
Technical Plan - Oil water seperator

 

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

PIGGING: HERGEBRUIK VAN AFVALWATER VOOR SPOELEN VAN PIJPLEIDINGEN

Een leiding moest na jaren zonder onderhoud worden doorgespoeld. Om de kosten van de aanvoer van schoon water en het lozen van vuil water te minimaliseren, wilde de klant het water - om de pijpleiding schoon te spoelen - hergebruiken. 

Pipes background texture

ONDERHOUD NODIG VOOR UW OLIE/WATERSCHEIDER?

Neem contact met ons op voor advies.