Chemical - overview hero image
PRAKTIJKVOORBEELD

Crude Distillation Unit: Decontaminatie van deeltjes tijdens reiniging

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Crude Distillation Image
Crude Distillation Unit: Decontaminatie van deeltjes tijdens reinigingUitdaging:
Tijdens een uitgebreide stop van een crude distillation unit (CDU) op een grote raffinaderij, vroeg de industriële reiniger aan United Rentals om opslag te leveren voor het project. Aanvankelijk was alleen extra opslagcapaciteit nodig om het effluent na reiniging te bufferen. Door de betrokkenheid tijdens een eerdere fase van het project konden wij samen met de industriële reiniger een gezamenlijke aanpak leveren voor de sanering van de CDU.
 

Oplossing: 
United Rentals ondersteunde het volledige decontaminatie proces in deze 4 fasen:

  • Voor de voorbereidingsfase, werden 12 Tanks met verwarming geïnstalleerd om het gedemineraliseerde water voor te verwarmen. Nadat de circulatie van dit water was begonnen, werd gelijktijdig een nieuwe batch in de tanks bereid.
  • Er werden twee Mix Tanks van 68 m³ geleverd om het voorverwarmde water te behandelen met de benodigde chemicaliën van de klant. De mix tanks mengden de chemicaliën en de circulatie rond de CDU kon worden gestart; decontaminatie van een dergelijke unit vereist meerdere batches en recirculatie. 
  • Het gebruikte afvalwater werd afgevoerd naar een opslag met 63 Gecoate Tanks 70 m³, waarna een nieuwe batch kon worden gebruikt in het reinigingsproces. Bij wisselingen werd een zakkenfiltersysteem gebruikt om overtollige olie te verwijderen.
  • Het effluent van de tijdelijke opslag werd gesplitst in water en olie met behulp van een emulsiesplitser voordat het naar onze Separatie Tanks werd gepompt waar de olielaag die in de tanks was gevormd, werd verwijderd. Met behulp van een zakkenfiltersysteem voorzien van olie-adsorptiezakken werden schadelijke componenten zoals bezinksel en eventueel resterende olie verwijderd waardoor het afvalwater naar de waterzuivering kon worden afgevoerd.
     

Klantvoordeel:
Het voorverwarmen van vloeistoffen zorgde voor een snellere start van het eigenlijke reinigingsproces, waardoor de stilstand van de CDU werd verkort. Door verwijdering van sediment en oliën, kreeg de klant toestemming om het afvalwater naar de waterzuivering te leiden, dankzij de verwijdering van belangrijke niet-biologisch afbreekbare componenten voorafgaand aan het lozen. 

Doordat wij werden opgenomen in het totale decontaminatieproces, kreeg de klant een one-stop-shop voor alle benodigde apparatuur en een partner voor procesverbetering die resulteerde in reductie van downtime en kosten.

Technical Plan - Crude distillation unit

 

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

GASHOUDER: BEHANDELING VAN AFVALWATER NA HOGEDRUK REINIGING
Onze klant zag een toename van het afvalwater tijdens hogedrukreiniging binnen hun Gashouder. De uitdaging was om te voorkomen dat olie, teer, coating en deeltjes van binnenuit de tank in de afvalwaterzuivering zouden komen en stilstand van de Gashouder tot een minimum te beperken.

Pipes background texture

TIJDELIJKE OPSLAG NODIG?

Neem contact met ons op.