Chemical- slider image
Uitzonderlijke flexibiliteit in opslagvolume

BakerCorp voorziet in alle opslag behoeften die nodig zijn voor het reinigen en onderhouden van installaties in de chemische industrie. We hebben een serie Poly Tanks, gecoate en ongecoate stalen tanks ontwikkeld voor het verwerken van zuren, basen, reinigingsmiddelen, afvalwater en slib - en hebben alle kennis in huis om onze tanks efficiënt aan te sluiten op uw projectlocatie.

Storage & Reuse of Chemicals - Slider image
Opslag & hergebruik van Chemicaliën - Praktijkvoorbeeld

Een petrochemisch bedrijf had steeds vaker verstopping bij een doseerunit die water behandelde dat vrijkwam bij een dampbehandelingsproces. Dit werd veroorzaakt door hoge concentraties deeltjes uit een bestaande opslagtank. De klant vroeg om een tijdelijke bypass van de oude tank, zodat deze schoongemaakt, geïnspecteerd en gerepareerd kon worden.

Hydro Test at Tank Terminal - Slider
Hydrostatische tank test bij een tank terminale - Praktijkvoorbeeld

Zoals in veel industriën, voerde onze klant een complete veiligheids- en kwaliteitsinspectie uit van verschillende grote opslagtanks op haar Tank Terminal. Na een complete beoordeling en uitvoering van onderhoud, moest de integriteit van de tanks gecontroleerd worden door middel van een Hydrostatische tank test.

Manufacturing turnaround - slider image
Onderhoudsturnaround - Praktijkvoorbeeld

Een grote kunstmestproducent was bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijks onderhoud van de zuurinstallatie. Helaas beschikte het bedrijf zelf niet over de opslagcapaciteit om de reinigingsvloeistoffen met een lage pH-waarde op te slaan. De klant wenste de gebruikte reinigingsvloeistoffen zelf te verwerken -  met behulp van een gecontroleerde toevoer naar zijn waterzuiveringsinstallatie - om zo hoge externe behandelingskosten te vermijden.

Baker werd al in de planningsfase bij het project betrokken, wat het hele proces aanzienlijk vereenvoudigde. Onze oplossing op maat omvatte drie Poly Tanks van Baker voor de opslag van zuren en twee stalen tanks van Baker voor de opslag van nitraten. Als extra veiligheidsmaatregel werden de tanks in opvangbakken geplaatst.

OPLOSSINGEN

CHEMISCHE INDUSTRIE

Gepland onderhoud bij chemische industrie
 • Reiniging van tanks
 • Reiniging van separatoren
 • Onderhoud van het eigen afwateringssysteem
 • Reiniging van koeltorens
 • Reiniging van de waterzuiveringsinstallatie 
 • Reiniging van bundels van warmtewisselaars
 • Chemische reiniging / onderhoud van de ketel
 • Chemische reiniging / onderhoud van de fabriekseenheid
Korte-, middellange- en lange termijn opslag
 • Opslag van afvalproducten
 • Tijdelijke opslag voor waterzuiveringsinstallaties
 • Tijdelijke opslag van procesvloeistoffen, zoals bleekmiddel, zwavelzuur, TIO2, acrylzuur, glycol, verse/gebruikte basen en zuren
 • Tijdelijke opslag van chemische tussenproducten, eindproducten en producten die afwijken van de specificaties
 • Bufferopslag voor pilot-fabrieken
 • Opslag van mixvloeistoffen
Snelle reactie op onverwachte raffinagesituaties
 • Herstart van eenheid die producten levert die afwijken van de specificaties
 • Overbelasting van de waterzuiveringsinstallatie
 • Lekkages in pijpleidingen en permanente tanks
 • Opslag van overlopend water en bluswater
 • Opslag van heet ketelwater dat nog te warm is voor de verwerkingsinstallaties
Pipes background texture

ADVIES NODIG?

Neem contact met ons op.