Manufacturing TA
TIJDELIJKE ZUUROPSLAGTANKS HELPEN RISICO'S EN KOSTEN TE BEPERKEN

De uitdaging van de kunstmestproducent: Een grote kunstmestproducent was bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijks onderhoud van de zuurinstallatie. Helaas beschikte het bedrijf zelf niet over de opslagcapaciteit om de reinigingsvloeistoffen met een lage pH-waarde op te slaan. De klant wenste de gebruikte reinigingsvloeistoffen zelf te verwerken -  met behulp van een gecontroleerde toevoer naar zijn waterzuiveringsinstallatie - om zo hoge externe behandelingskosten te vermijden.

De oplossing van Baker: Baker werd al in de planningsfase bij het project betrokken, wat het hele proces aanzienlijk vereenvoudigde. Onze oplossing op maat omvatte drie Poly Tanks van Baker voor de opslag van zuren en twee stalen tanks van Baker voor de opslag van nitraten. Als extra veiligheidsmaatregel werden de tanks in opvangbakken geplaatst. Daarna werden ze aangesloten met pakkingen, slangen en manifolds van Baker. 

De klantvoordelen: De oplossing van Baker stelde de klant in staat de toevoer van de reinigingsvloeistoffen naar de eigen waterzuiveringsinstallatie beter te beheersen. Daardoor werd er tijd bespaard en de kans op een storing binnen de installatie verkleind - tegelijkertijd werd er flink op kosten bespaard in vergelijking met de alternatieve kosten voor externe verwerking.

Case Study - promo blue_0.png

PRAKTIJKVOORBEELD

REINIGING VAN EEN CHEMISCHE INSTALLATIE
Het reinigen van de belangrijkste tank voor aromaten werd bemoeilijkt door het gebrek aan opslagcapaciteit ter plekke

Pipes background texture

HEEFT U DEZELFDE UITDAGING?

Neem dan contact met ons op voor advies.