WHITEPAPER

Wat als we afvalwater gewoon niet behandelen?

DRAFT 2 - WASTEWATER INTRODUCTION.png
Introductie

Het belang van behandeling van industrieel afvalwater

‘Als ons afvalwater toch behandeld wordt bij de afvalwaterzuivering, waarom kunnen we het dan niet gewoon door de afvoer laten lopen?’ Als Senior Product Manager bij BakerCorp voor Europa, wordt me dit regelmatig gevraagd. En de vraag is eigenlijk ook begrijpelijk.

Het antwoord is dat afvalwaterzuiveringen - gemeentelijk of industrieel - alleen zijn bedoeld om een bepaalde mate van verontreiniging te verwerken en met een specifiek debiet, samenstelling en concentratie. Bij een overschrijding van die mate van verontreiniging kan de afvalwaterzuivering dit niet meer aan. In de praktijk betekent dit dat als je in een bepaalde industrie actief bent en/of afvalwater produceert, je het afvalwater helemaal of gedeeltelijk moet (voor-)behandelen. Dat is één reden waarom zelf behandelen nodig kan zijn. 

Bart Ros - Senior Product Manager Europe

De business case voor afvalwaterzuivering

Voor een bedrijf is er een aantal belangrijke drijfveren voor het behandelen of voorbehandelen van afvalwater:

Legal DriverDe wettelijke Drijfveer

De wettelijke drijfveer is van toepassing wanneer u afvalwater produceert dat direct of indirect naar oppervlaktewater wordt afgelaten. Indirect wil zeggen dat het afvalwater verwerkt wordt in een afvalwaterzuivering, veelal met een traditioneel actief slibsysteem. Bij zowel de directe als indirecte routes, breken biologische processen en/of bacteriën de vervuiling af. Wanneer het debiet, de samenstelling en/of de concentratie van het afvalwater een negatief effect hebben op het aquatische ecosysteem, moet u het zelf (voor)behandelen. Redelijk genoeg, toch?

Financial DriverDe Financiële Drijfveer

Er is een financiële drijfveer als u verontreiniging uitstoot met een samenstelling of hoeveelheid die een extra behandeling vraagt waarvoor de waterschappen u kosten in rekening brengen. Als de hoeveelheid van deze vervuilende stoffen (die u produceert) een bepaalde drempel overschrijdt, is het meestal goedkoper om de behandeling zelf uit te voeren.

Ethical DriverDe Ethische Drijfveer

Voor de meeste bedrijven zijn er ook andere drijfveren. Zoals maatschappelijke verantwoordelijkheid of milieu. Een ‘groene’ reden om uw afvalwater (voor) te behandelen, is de noodzaak voor ons als samenleving om water meer te hergebruiken. Door steeds grotere hoeveelheden verontreinigingen, zoals hormonen en medicijnen, wordt het steeds moeilijker om schoon drinkwater te produceren. Behandeling ter plaatse maakt hergebruik van het water mogelijk.

Reputational DriverDe Reputatie Drijfveer

Tegenwoordig is een goede reputatie bij consumenten en andere belanghebbenden cruciaal voor elk bedrijf. En als het om milieukwesties gaat, kan uw goede naam in één klap worden weggevaagd. Stelt u zich voor dat uw bedrijf de wetgeving negeert en afvalwater dat zou moeten worden behandeld, niet behandelt, of nalaat de lokale behandelprotocollen correct uit te voeren. Als daardoor deze vervuilende stoffen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie komen die hiervoor niet is ontworpen, dan heeft u een probleem dat snel complex en kostbaar kan worden. In het ergste geval komt deze verontreiniging in rivieren en leidingwater terecht. Dit kan grote juridische en imagoschade tot gevolg hebben! 

WP 2De echte reden waarom we verontreiniging moeten behandelen

De reden dat we wettelijk verplicht zijn om ons afvalwater te zuiveren, is dat anders verontreiniging een te grote negatieve impact zou hebben op:

Mensen: Onszelf en toekomstige generaties.
Flora & Fauna: Zowel huidige als toekomstige soorten.

Noem de bescherming van de fauna en de meesten van ons denken aan bedreigde diersoorten of beelden van dieren die aangespoeld zijn op kusten of rivieroevers. Maar de grootste bedreiging van het negeren van verontreiniging is niet voor onze harige vrienden, maar voor onze microscopische vrienden: de bacteriën die ons afval omzetten in iets onschadelijks.

Soorten verontreiniging

Wanneer mensen over emissie praten, denken ze meestal alleen aan dampen of uitstoot. Maar eigenlijk zijn er nog veel meer, die we in vier categorieën kunnen samenvatten:

VapourisedGasvormige Vervuiling

Waaronder gassen die schadelijk zijn voor mens, dier of zelfs de ozonlaag.

Visible liquifiedZichtbare Vloeibare Vervuiling

Zoals bezinkende deeltjes, zwevende stoffen en drijvende vloeistoffen.

DissolvedOpgeloste Vloeibare Vervuiling

Waaronder zuren en giftige zware metalen zoals koper, zink en chroom. Maar ook opgeloste verontreiniging zoals suiker, stikstof, fosfor, medicijnen en hormonen.

Solid wasteVaste Afvalstoffen

Inclusief chemisch, biologisch, organisch en met olie vervuild slib.

Maar wat zou er gebeuren als we niets deden...? 

Als we het niveau van verontreiniging niet aan de bron of voorafgaand aan hun emissie in water, lucht en land zouden verminderen, zou dit een enorme negatieve impact hebben op onze aquatische ecosystemen:
 

  • Er zou niet genoeg zuurstof zijn om de toegenomen hoeveelheid biologisch afbreekbare vervuiling aan te kunnen - zogeheten zuurstofuitputting. 
     
  • De hogere niveaus van giftige componenten zouden bacteriën, flora en fauna schaden.
     
  • De verhoogde troebelheid van het water als gevolg van zwevende, geëmulgeerde of drijvende vervuiling zou de kwaliteit aantasten en daarmee de habitat voor veel flora, fauna en bacteriën. En planten zouden niet genoeg licht krijgen voor fotosynthese, dus zouden ze niet groeien en voedingsstoffen omzetten in zuurstof, wat uiteindelijk weer zou leiden tot zuurstoftekort.

WAT KUNNEN WE DOEN?
 

Bart

De taak van mensen zoals ik is om te helpen dat allemaal te voorkomen. Maar zoals de meeste problemen in onze wereld, kunnen we het probleem alleen met succes aanpakken als we samenwerken. De uitdagingen die ik klanten help aan te pakken, variëren enorm. Van het voorkomen dat verontreiniging de tanks voor het opslaan van vloeistoffen binnendringen enerzijds, tot het voorkomen van het ontsnappen van dampen anderzijds. En van het voorkomen dat vervuilende stoffen bestaande behandelingssystemen verstoren tot het stimuleren van de behandeling van biologisch afbreekbare vervuiling. In toekomstige artikelen zal ik dieper ingaan op de specifieke uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd en de praktische oplossingen die wij als BakerCorp bieden om ze op te lossen - sommige ingenieus, sommige verrassend eenvoudig. Zolang het werkt, en onze microscopische bacteriële vrienden blijven gedijen en onze waterwegen schoon houden, zal ik een gelukkig man zijn. 

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de slimme en kosteneffectieve oplossingen die er zijn, of om uw specifieke uitdagingen te bespreken.

 

Oplossingen