United Rentals, voorheen BakerCorp

Environmental Remediation Hero image - case study pages
PRAKTIJKVOORBEELD

REPARATIE AAN EEN ENERGIECENTRALE

NEEM CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

Env.-Rem---Energy-Plant-repair-case-study-image
Met deze opslagoplossing was er geen uitvaltijd voor de energieproducent

De uitdaging: Een bedrijf dat energie uit afval produceert, moest een kalkwater-unit repareren; cruciaal om aan de milieuvoorschriften voor de beperking van de zuurgraad van rookgassen te voldoen. Maar de reparatie zou de opslagcapaciteit voor kalkwater sterk beperken, waardoor het noodzakelijk was om dure -  en potentieel onregelmatige -  trucks voor de levering van kalkwater stand-by te houden.

De oplossing van Baker: Er werd een tijdelijk bulkopslagsysteem bestaande uit vier Mix Tanks van Baker geïnstalleerd om het kalkwater continu in suspensie te houden. De hoge opslagcapaciteit maakte dat de klant minder afhankelijk was van variaties in de leverschema's van zijn kalkwaterleveranciers.

De klantvoordelen: Dit maakte het continu in bedrijf houden van de afvalenergiecentrale mogelijk, volledig binnen de milieuregelgeving. En bovendien had de klant door de tanks van BakerCorp alle tijd die nodig was voor de reparatie van zijn kalkwater-unit.

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

AFVALSTROMEN VERWERKING

Een vervuild bassin van een petrochemische fabirek moest zodaning worden gereinigd dat hoge kosten voor externe afvalverwerking werden voorkomen.

Pipes background texture

HEEFT U DEZELFDE UITDAGING?

Neem dan contact met ons op voor advies.