United Rentals, voorheen BakerCorp

Refinery - Hero image
PRAKTIJKVOORBEELD

TURNAROUND OP RAFFINADERIJ

NEEM NU CONTACT OP MET ONZE EXPERTS

refinery turnaround
Hoge opslagcapaciteit reduceert turnaroundtijd van raffinaderij


De uitdaging: Een strakke deadline voor de turnaround van een raffinaderij vereiste tijdelijke opslag van alle afvalwaterstromen.

De oplossing van Baker: een compleet opslagsysteem van 60 tanks en opvangbakken, hoogwaardige flexibele slangen en manifolds. Dit complete systeem werd snel geleverd en geïnstalleerd, waardoor het project volgens het strakke schema kon blijven verlopen.

De klantvoordelen: Bijkomstige voordelen. Er werden namelijk kosten bespaard doordat het afval niet extern verwijderd hoefde te worden en er waren minder vacuümwagens nodig. Bovendien verliep het hele proces veiliger en sneller, doordat het afval niet getransporteerd hoefde te worden.

Case study - icon - blue - Promo hero image

PRAKTIJKVOORBEELD

REPARATIE RAFFINADERIJ

Een raffinaderij wilde een reparatie uitvoeren aan een van de opslagtanks voor diethanolamine zonder de productie stil te leggen.

Pipes background texture

BINNENKORT EEN TURNAROUND GEPLAND?

Neem contact met ons op voor advies.